I v komunikaci se hodí vědět, jak na to

Prostřednictvím teoretických znalostí, které uplatníme v praxi, můžeme denně zdokonalovat vlastní dovednosti a schopnosti. Nejinak je tomu i v případě efektivní komunikace. Ta nezahrnuje jen stručnou, jasnou a věcnou výměnu informací, ale i základy slušného chování, asertivní prosazení své vůle, zpětnou vazbu a nezbytnou kontrolu porozumění. Hodí se v praktickém životě v osobní i profesní oblasti, v podstatě všude tam, kde přicházíme do slovní i jiné interakce s ostatními lidmi.

Sebevzdělávání nikdy nekončí

Každý, kdo chce v životě něčeho dosáhnout, chce být spokojený sám se sebou a schopný přizpůsobovat se stále se měnícímu světu, se věnuje i po ukončení ústavního vzdělávání další práci na sobě, cíleně získává užitečné informace, osvojuje si další dovednosti a snaží se o sebezdokonalení ve všech oblastech. Virtuální kurz může být tím pravým prostředkem, jak získat užitečné informace praktickou formou, která se zcela přizpůsobí Vašim časovým možnostem, přitom Vás jím provede zkušený lektor a zprostředkuje Vám základní podstatné informace, které můžete zužitkovat ve svém dalším rozvoji.