Účetnictví

Účetnictví je oblast velmi pestrá, byť možná pro někoho suchopárná a nezáživná. Je nutno v něm vše zachytit a veškeré zapisování má jasná pravidla. Například i pokud firma využívá jakýmkoliv způsobem cizí měnu, je přesně stanoveno, jakým způsobem se tento fakt projeví účetně.

Účetnictví

Prvním faktem, který je třeba ohledně cizí měny v účetnictví vědět, je, že firma má právo účtovat v cizích měnách, ale má povinnost účtovat v českých korunách. Může tedy nastat situace, že firma vede dvojí účty, které ovšem pochopitelně musí být ve vzájemné harmonii.

Cizí měna

Obvyklým způsobem, kdy firma realizuje obchod v cizí měně, nicméně je povinna jej zaúčtovat i v korunách a je potřeba zjistit tak kurz, je, že se do účetnictví účtuje dle kurzu ČNB ke dni zaúčtování onoho konkrétního účetního případu. Za jistých podmínek však může firma pro své potřeby určit tzv. pevný kurz.