Vymáhání pohledávek

Prověříme obchodního partnera, se kterým chcete obchodovat. Po obdržení podkladů k vymáhání pohledávek, vždy přesně vyčíslíme konkrétní provizi. Výše provize vždy záleží na konkrétní povaze pohledávky (stáří, výše, důkazní materiály, povaha, kontakty na dlužníka …atd.).
U vymáhání pohledávek máme provize pro firemní klientelu, kam patří zejména neproplacené faktury a soukromou klientelu, která se týká fyzických nepodnikajících osob. Mezi tyto pohledávky patří zejména půjčky, směnky, uznání dluhů, platební rozkazy, pravomocné rozsudky soudů.

Kde naleznu údaje o provizích

Výše provize je sjednána před zahájením vymáhání pohledávek a je pevně zakotvena v uzavřené Mandátní smlouvě. S námi budete o krok napřed.